Najnovije

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“, organizovalo je tribinu sa temom: „ABA metoda – Primenjena analiza ponašanja“.

 

 Predavači su bili: Katarina Anđelković, master logoped, kandidat za BCaBA, direktor i osnivač centra “Lingua Logos” i Jasmina Vujović, master logoped, kandidat za BCaBA, osnivač centra “Lingua Logos”.

Tribina je održana u četvrtak 10. oktobra 2019. godine u  sali 1, Gradske opštine Novi Beograd uz prisustvo velikog broja stručnjaka, studenata i roditelja dece sa autizmom.

Cilj predavanja je bio: Edukacija učesnika o teorijskim principima ABA metode kao i upoznavanje sa praktičnim primerima koji će im poboljšati efikasnost u procesu rada sa decom.

Predavači su podelili svoja  dragocena iskustva sa kolegama, studentima i roditeljima u nameri da  približe ABA-u kao metod.

Neke od tema koje su obrađene:

•    Šta je ABA metoda? Upoznavanje sa osnovnim načelima ABA metode.
•    Mitovi koji prate ABA metodu.
•    Na koji način podići motivaciju učenika za rad primenom reinforsmentima/pojačivača?
•    Učenje novih veština kroz adekvatnu primenu podrške/prompta.
•    Vrste prompta i njegova praktična primena.
•    Primena vizuelnog rasporeda.
•    Ciljana upotreba principa ABA metode u grupi (škola, vrtić).

 

 

U utorak 19.marta 2019.g. održana tribina – Briga o oralnom zdravlju osoba sa smetnjama u razvoju,  sa osvrtom na osobe sa autizmom. Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom uz podršku Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom imalo je čast da ugosti dva vrsna predavača.

Prof. dr Dejan Marković, predsednik Udruženja dečjih i preventivnih stomatologa Srbije i šef predmeta „Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama“ na Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu je održao predavanje sa temom: Terapijske mogućnosti prilikom stomatološkog lečenja dece koja teško sarađuju“

U toku svog izlaganja profesor Marković se osvrnuo na terapijske mogućnosti koje pruža savremena stomatologija, objasnio slušaocima savremene tehnike i stomatološke procedure prilikom sanacije usta i zuba u ambulantnim uslovima i u opštoj anesteziji.

Asisent dr Ana Vuković, Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu je održala predavanje sa temom: „Bolje sprečiti nego lečiti – kako sprečiti nastanak oboljenja zuba“

Stručnjaci preporučuju što raniju posetu dečjem stomatologu, kako bi se roditelji i staratelji obučili kako da brinu o zdravlju usta i zuba svoje dece. Na taj način se omogućava poboljšanje kvaliteta života, oralnog i opšteg zdravlja.

Kroz primenu bihejvioralnih principa i specifičnih međunarodno priznatih protokola za rad sa decom sa autizmom, može se postići zadovoljavajući stepen saradnje, kao i priprema za primenu preventivnih, profilaktičkih, po potrebi i terapijskih stomatoloških mera. Obuka roditelja i staratelja i njihovo upoznavanje sa mogućnostima, kao i bliska saradnja i komunikacija sa dečjim stomatologom, psihologom i defektologom predstavlja osnov za ostvarenje cilja kao što je poboljšanje zdravlja dece.

 

Povodom obeležavanja 3. oktobra – Evropskog dana osoba sa autizmom, Beogradsko udruženje za pomoć
osobama sa autizmom u saradnji sa Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“,
organizovalo je tribinu: ,,Podrška osobama sa autizmom u različitim etapama životnog ciklusa“

Na tribini je prof. dr Nenad Glumbić, redovni profesor FASPER-a. govorio o oblicima podrške osobama sa autizmom.

 

Na tribini je posebno istaknuto da:

Deca sa autizmom odrastaju u odrasle osobe sa autizmom.

Kontinuirana podrška roditelja, članova porodice, angažovanih stručnjaka, uže i šire društvene zajednice je način
da osoba sa autizmom ostvari svoj pun potencijal.

Vidovi i intezitet potrebne podrške menjaju se samim odrastanjem.

Činjenice govore da se u praksi sa odrastanjem smanjuje podrška odraslim osobama sa autizmom.

 

 

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa Centrom za brigu o starima, deci i osobama

sa invaliditetom Novi Beograd, organizovalo je tribinu:

  -  Udružena medicinska stanja i autizam

Na tribini održanoj 27.3.2018.g.  govorila je doc. dr Milica Pejović Milovančević, dečji psihijatar.