Najnovije

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom organizovalo je u subotu 24. 06.2023.g.

 • Jednodnevni izlet na planinu Gučevo

Posetili smo i pored kišnog vremena Spomen kosturnicu na planini Gučevu, koja se nalazi 16 kilometara udaljenosti od Loznice. U njoj se nalaze posmrtni ostaci srpskih i austrougarskih vojnika, poginulih 1914. godine, tokom Prvog svetskog rata, za vreme Gučevske bitke. 

Ručak i odmor smo zatim imali u restoranu odmarališta Gučevo.

U povratku smo posetili manastir Čokešina.Po legendi manastir je zadužbina Miloša Obilića. Manastir je kao i selo nazvan po Bogdanu Čokeši nekadašnjem mačvanskom vlastelinu.

Zahvaljujemo se GSP Beograd koje obezbedilo 2 minibasa sa vozačima i omogućilo besplatan prevoz za izlet članovima našeg udruženja.

Danas smo prešli rastojanje Beograd – Gučevo – Manastir Čokešina  -  Beograd - ukupno  340 km.  

Obeležavanje 2.aprila – Svetskog dana podizanja svesti o autizmu

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda i uz podršku Sekretarijata za kulturu i Sekretarijata za socijalnu zaštitu organizovalo je Biblioteci grada Beograda (odeljenje za rad sa korisnicima) u periodu od 29.03. do 31.03.2023.g. - Prodajnu izložbu radova dece i mladih sa autizmom – „Svako dete je umetnik“

Predsednik Beogradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom Mirko Gojić otvorio je prodajnu izložbu „Svako dete je umetnik“.

Od predstavnika nadležnih institucija u gradu i Republici pozivu su se odazvali  gospođa Olivera Vuković iz Sekretarijata za kulturu grada Beograda i gospođa Julijana Stanisavljević iz  Sektora za zaštitu OSI (Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja).

Prve slike našle su svoje kupce - Sanja Lazović direktor PU „Dečji dani“

Predstavnici Udruženja dečjih kulturnih centara Finske

Nevena Petrović Jojić, Predsednica Saveza Autizam Srbija

Zahvaljujemo se na podršci Sekretarijatu za kulturu grada Beograda i Biblioteci grada Beograda koja nam je bila dobar domaćin.

Tribina ABA metoda u teoriji i praksi“

U okviru obeležavanja 2. aprila – Dana podizanja svesti o autizmu 27.03.2023.g. održana je tribina ABA metoda u teoriji i praksi“ koju je organizovalo Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“.

 

 Predavači: Katarina Anđelković, master logoped, BCaBA, direktor i osnivač centra “Lingua - Logos”

i Jasmina Vujović, master logoped, BCaBA, osnivač centra “Lingua - Logos”.

Cilj je bio:  Upoznavanje učesnika sa teorijskim osnovama Primenjene Analize Ponašanja i praktična primena metoda za povećanje uspešnosti tretmana.

 1. Prioriteti u određivanju novih veština za učenje
 2. Principi pri učenju novih veština Potkrepljivači i njihova primena. Primeri iz prakse
 3. Metode za realizaciju ciljeva i materijali. Primeri iz prakse
 4. Nivo i oblik podrške u učenju. Primeri iz prakse

Predavanje je bilo namenjemo roditeljima, stručnjacima, studentima i ostalima koji rade sa decom sa teškoćama u razvoju, kao i sa decom tipičnog razvoja.

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“, organizovalo je 22.03.2023.g. tribinu pod nazivom "Autizam i pridružena stanja ”.

Učesnike tribine su pozdravili u ime organizatora Mirko Gojić, predsednik UO BUPOA i Milka Milovanović Minić, direktorka Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“.

Na tribini je prof. dr Nenad Glumbić, redovni profesor FASPER-a, govorio o različitim pridruženim stanjima koje mogu da se jave kod osoba sa autizmom.

Na predavanju smo čuli o simptomima i oblicima ponašanja koja se mogu dovesti u vezu sa komorbidnim stanjima, kada treba posumnjati da osoba sa autizmom ima neko pridruženo stanje i kome se u takvoj situaciji obratiti za podršku i pomoć.

Pojedina psihijatrijska stanja, bolesti, poremećaji ishrane i spavanja takođe se značajno češće dijagnostikuju kod osoba sa autizmom, nego u populaciji tipičnih ljudi.

Profesor Glumbić je istakao aktuelne probleme:

 • Organizaciju medicinskih usluga (nedovoljno znanje, administracija, neprikladno senzorno okruženje
 • Netipično ispoljavanje simptoma (repetiotivno ponašanje, agresija, samopovređivanje, gutanje hrane i vode, istezanje vrata, pika)
 • Nedovoljnu svest o ženskom autističnom fenotipu
 • Nizak stepen preventivnih aktivnosti
 • Nizak stepen intersektorske saradnje
 • Nedostatak pripreme za medicinske intervencije

Posle održanih predavanja učesnici tribina su postavljali pitanja i aktivno učestvovali u diskusiji. Pored ostalog roditelji su ukazali na probleme nedovoljne edukacije nastavnika u redovnim školama za rade sa decom sa autizmom, na nepostojanje pedagoških asistenata kao podrške u redovnoj školi, na nepostojanje adekvatne zdravstvene podrške odraslih sa autizmom i njihovih porodica.

Tribina Usluge socijalne zaštite koje pruža Grad Beograd i podrška osobama sa autizmom“, koju je organizovalo Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu Grada Beograda i Gradskom opštinom Novi Beograd održana 03. decembra 2022, godine u sali 1 Opštine Novi Beograd.

U uvodnom delu tribine gđa Aleksandra Čamagić, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu iznela je mogućnosti korišćenja i podršku koju obezbeđuju postojeće usluge.
Na pitanja roditelja i stručnjaka odgovarale su i Silvia Alavanja, v.d. direktora Gradskog centra za socijalni rad, Milivojević Višnja, direktor Opštinskog centra za socijalni rad Novi Beograd. Jelena Gajić, pomoćnik direktora Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju.

Nakon uvodnog dela usledila su brojna pitanja roditelja i diskusija o sledećim temama:
-           Procedure za korišćenje usluge predah smeštaj
-           Urgentno rešavanje zahteva za uslugu predah smeštaj, u hitnim situacijama
-           Ostvarivanje produženog roditeljskog prava i poslovna sposobnost
-           Komunikacija roditelja i socijalnog radnika, voditelja slučaja
-           Unapređenje saradnje roditelja i stručnjaka u dnevnim boravcima  
-           Ponovno pokretanje rada saveta roditelja i učešće roditelja
-         Podrška grada Beograda i stručnjaka iz Centra za smeštaj i dnevni boravak u  rešavanju urgentnih problema osoba sa autizmom i standardizovanju novih usluga socijalne zaštite.

I pored odgovara na direktna pitanja roditelja ostala su otvorena pitanja za rešavanje kao što su:
- Stvaranje uslova za rešavanje problema odraslih sa autizmom kroz pokretanje pristupačne socijalne usluge stanovanje uz podršku
- Pronalaženje socijalne usluge za mlade kojima je po završetku obrazovanja prestala usluga lični pratilac
- Uključenje grada Beograda i Centra za dnevni boravak u rešavanje višegodišnjih problema Stacionara za decu i omladinu na Bežanijskoj kosi

Tribina je pokazala da je direktna komunikacija najbolji način za međusobno informisanje i prepoznavanje problema osoba sa autizmom i njihovih porodica.

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa prijateljima iz Gradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom, organizovalo je u subotu 4.juna 2022.godine jednodnevni izlet do Palića, sa posetom Zoo vrtu Palić, gde smo uživali u zajedničkoj šetnji i razgledanju vrta.

 

 

Restoran HEDERA

Zajednički ručak sa prijateljima iz Subotice organizovan je u prelepom ambijentu restorana Hedera.

Salaš FURIOSO

Druženje smo nastavili na salašu Furioso, gde su najmlađi uživali u igri a najhrabriji jahali konje,

Vozili se traktorom, Gostoprimstvo uz osmeh i ljubaznost za svaku pohvalu.

Još malo odmora i povratak posle ispunjenog dana i za mlađe i za starije.

SP LASTA

SP "Lasta" obezbedilo je autobus i vozača bez nadoknade i na taj način omogućilo realizaciju izleta porodica osoba sa autizmom.

Predsednik Beogradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom Mirko Gojić, uručio je zahvalnicu udruženja, Predragu Lukiću, direktoru za saobraćaj SP Lasta, koje je omogućilo realizaciju izleta za porodice osoba sa autizmom do Palića, 04. juna 2022.g.

Povodom 2. aprila Svetskog dana podizanja svesti o autizmu, Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ organizovalo je:

Tribinu - „ŽIVOT SA  AUTIZMOM – JA, MOJA PORODICA  I OSTALI“

Tribina je imala opšti cilj da kroz priče neposrednih učesnika u svakodnevnom životu autističnih osoba doprinese podizanju svesti o autizmu.

Pričali su:

 • Porodice sa autističnim članom.
 • Terapeuti koji u ustanovama socijalne zaštite u Beogradu svakodnevno provode vreme sa autističnim osobama.

Prvi deo

 • Prikaz funkcionisanja podrške osobama sa autizmom u Švedskoj i Engleskoj (Srboljub Ranković, Bg. udruženje)

 • Angažovanje Beogradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom, akcije u toku (Mirko Gojić, Bg. udruženje)

Drugi deo:

 Roditeljske priče:

 • Klinci, školarci, tinejdžeri (Radunka Lazić, udruženje)

 • Kod kuće i u dnevnom boravku (Milan Bošković, udruženje)

 • U stacionaru (Vesna Urošević, Bg. udruženje)

Terapeutske priče

 • Organizacija Centra*, značaj usluga, predah usluga (Milica Milićević, koordinator stručnog rada Centra)
 • Usluga dnevnog boravka, aktivnosti u boravku, saradnja sa porodicom (Snežana Lukić, rukovodilac dnevnog boravka „Kornelije“)
 • Usluga domskog smeštaja, programske aktivnosti u usluzi,  jedan dan u stacionaru(Slađana Ristivojević, defektolog stacionar)

Dogovoreno je da se na osnovu izlaganja učesnika, iznetih predloga i diskusije sačine zaključci koji će biti objavljeni i poslati nadležnim institucijama grada Beograda.

U sklopu obeležavanja 2.aprila – Svetskog dana podizanja svesti o autizmu - Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa Gradskom opštinom Novi Beograd organizovalo je - Prodajnu izložbu radova dece sa autizmom pod nazivom – „Svako dete je umetnik“.

Danas su radovi naših drugara sa likovno kreativne radionice bili izloženi u prostorijama Novobeogradske kulturne mreže, Jurija Gagarina 221.

Humanitarnu akciju su podržali i priključili se kupovinom izloženih radova:

 • Nataša Stanisavljević, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu grada Beograda,
 • Srđan Minić, potpredsednik Gradske opštine Novi Beograd zajedno sa Markom Antićem i drugim članovima opštinskog veća

Učenici Gimnazije „Stefan Nemanja”, kao znak podrške osobama sa autizmom organizovali su humanitarnu akciju u svojoj školi i sa prikupljenim sredstvima kupili su veći broj radova.

Najviše su nas obradovali mališani iz predškolske ustanove „Raspevana kuća“, Novi Beograd” koji došli da pogledaju izložbu.

U toku izložbe naša Lenka član Likovno kreativne radionice udruženja je napravila jedan novi crtež kao dar izložbi.

 Hvala svima koji su posetili izložbu i kupovinom radova pružili podršku našem udruženju.

Povodom 2. aprila Svetskog dana podizanja svesti o autizmu, Logopedski centar “Lingua – Logos” 
zajedno sa Beogradskim udruženjem za pomoć osobama sa autizmom organizovao je 23. 03. 2022.

Webinar – ABA – Praktična primena.

Uvodničar Radunka Lazić, potpredsednica BUPOA i predavači Katarina Anđelković, master logoped,
BCaBA, direktor i osnivač centra “Lingua Logos” i Jasmina Vujović, master logoped, BCaBA,
osnivač centra “Lingua Logos”,  potrudili su se da roditeljima što više približe principe ABA metode.

 

Cilj webinara je bio da roditelji prepoznaju značaj  pravilne upotrebe  i sveobuhvatnost  primene ABA terapije
koja će im poboljšati efikasnost u radu sa decom i sveukupno poboljšanje opšteg funkcionisanja deteta.

Obrađene su teme:

 1. Barijere i nedostaci na koje roditelji nailaze u sproveđenju stručne podrške deci sa poteškoćama u razvoju
 2. Značaj podrške roditeljima primenom odgovarajućih tehnika u radu
 3. ABA TERAPIJA – mitovi, osnovna načela i  naučna dokazanost
 4. Kako osnovni principi ABE  i njihova pravilna primena  doprinose poboljšanju opšteg funkcionisanja deteta. Podizanje motivacije za učenje i sticanje novih veština, gašenje/smanjivanje  nepoželjnih ponašanja.

 Kompletan webinar je snimljen i dostupan na youtube kanalu.

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa Opštinom Novi Beograd organizovalo je 07.07.2021.godine tribinu sa temom:

Medicinska stanja kod osoba s poremećajima iz spektra autizma     

Predavači: prof. dr Milica Pejović Milovančević, Institut za mentalno zdravlje i dr Vanja Mandić Maravić, dr sci, klinički asistent, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu.

Kod poremećaja iz spektra autizma (PSA) etiologija i patofiziologija se samo delimično razumeju. Kod veoma malog broja osoba s PSA identifikuje se određeni medicinski poremećaji, ali uzročni značaj istih u mnogim slučajevima nije jasan. Trenutno, medicinska stanja koja su najbolje utvrđena kao mogući uzroci PSA uključuju sindrom Fragilnog X, tuberkuloznu sklerozu i abnormalnosti na hromozomu 15 koji uključuju region 15k11-13.
U većini slučajeva dokazi o povezanosti medicinskih stanja  sa PSA su vrlo ograničeni i uglavnom potiču iz izveštaja o kliničkim slučajevima ili nalaza iz malih, selektivno odabranih serija slučajeva.