Najnovije

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“, organizovalo je tribinu sa temom: „ABA metoda – Primenjena analiza ponašanja“

Tribina je održana u četvrtak 10. oktobra 2019. godine u  sali 1, Gradske opštine Novi Beograd uz prisustvo velikog broja stručnjaka, studenata i roditelja dece sa autizmom.

Predavači su bili: Katarina Anđelković, master logoped, kandidat za BCaBA, direktor i osnivač centra “Lingua Logos” I Jasmina Vujović, master logoped, kandidat za BCaBA, osnivač centra “Lingua Logos”.

Cilj predavanja je bio:

Edukacija učesnika o teorijskim principima ABA metode kao i upoznavanje sa praktičnim primerima koji će im poboljšati efikasnost u procesu rada sa decom.

Predavači su podelili svoja  dragocena iskustva sa kolegama, studentima i roditeljima u nameri da  približe ABA-u kao metod.

Neke od tema koje su obrađene:

  • Šta je ABA metoda? Upoznavanje sa osnovnim načelima ABA metode.
  • Mitovi koji prate ABA metodu.
  • Na koji način podići motivaciju učenika za rad primenom reinforsmentima/pojačivača?
  • Učenje novih veština kroz adekvatnu primenu podrške/prompta.
  • Vrste prompta i njegova praktična primena.
  • Primena vizuelnog rasporeda.
  • Ciljana upotreba principa ABA metode u grupi (škola, vrtić).

 

U utorak 19.marta 2019.g. održana tribina – Briga o oralnom zdravlju osoba sa smetnjama u razvoju,  sa osvrtom na osobe sa autizmom. Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom uz podršku Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom imalo je čast da ugosti dva vrsna predavača.

Prof. dr Dejan Marković, predsednik Udruženja dečjih i preventivnih stomatologa Srbije i šef predmeta „Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama“ na Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu je održao predavanje sa temom: Terapijske mogućnosti prilikom stomatološkog lečenja dece koja teško sarađuju“

U toku svog izlaganja profesor Marković se osvrnuo na terapijske mogućnosti koje pruža savremena stomatologija, objasnio slušaocima savremene tehnike i stomatološke procedure prilikom sanacije usta i zuba u ambulantnim uslovima i u opštoj anesteziji.