Najnovije vesti

3.decembar 2022. – Održana Skupština Beogradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom danas je radno obeležilo 3. decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetom - Održavanjem godišnje Skupštine udruženja za period  2020 - 2021.godina i ukazivanjem na probleme osoba sa autizmom.

Skupština je održana u Centru za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom, Novi Beograd, Milutina Milankovića 34.