Doc Evidencioni karton za osobe sa autizmom

Doc Pristupnica

 

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom je dobrovoljna društveno-humanitarna i neprofitna organizacija, zasnovana na humanim principima koje okuplja, osobe sa autizmom, njihove roditelje-staraoce, članove njihovih porodica, stručnjake i sve druge građane koji žele da daju doprinos ostvarenju svih prava koje imaju osobe sa autizmom po međunarodnim konvencijama.

PDF Statut Beogradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom

 

Naša, kao i iskustva iz sveta nedvosmisleno govore da su roditelji osnovna pokretačka snaga u borbi za bolji život osoba sa autizmom.

 

Da bi bili efikasniji u borbi za ostvarivanje prava svoje dece, da bi njihov život učinili srećnim i dostojanstvenim, roditelji širom sveta organizovali su se u udruženja.

 

Uključivanjem u rad Udruženja roditeljima se pružaju mogućnosti:

- da razmene iskustva sa drugim roditeljima
- da realnije sagledaju budućnost svog deteta i porodice i da mogu da utiču na nju
- da budu upoznati sa pravima koje imaju osobe sa autizmom i načinima da se ta prava ostvare
- da lakše uključe dete u vrtić, školu ili instituciju socijalne zaštite
- da budu bolje informisani o novim saznanjima o autizmu (putem seminara, kongresa, literature)
- da učestvuju u osmišljavanju i sprovođenju različitih aktivnosti kojima se deci pruža mogućnost da razviju svoje sposobnosti, prošire interesovanja i saznanja i u što većoj meri uključe u društveni život (različite vrste radionica, sportske aktivnosti, koncerti, predstave...)

- da aktivnim učešćem u radu Udruženja doprinesu boljem radu svog deteta i porodice.

 

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom prihvata principe iznesene u Madridskoj deklaraciji i zalaže se za ostvarenje prava iz Povelje o pravima osoba sa autizmom Hag 1992 (word document). U skladu sa idejom samozastupanja, naš je stav da interese i prava osoba sa autizmom treba da štite i promovišu same osobe sa autizmom u meri u kojoj je to moguće, odnosno njihovi roditelji-staraoci kao njihovi prirodni i zakonski zastupnici.

 

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom je deo sistema Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, koje je postalo član međunarodne organizacije Autism Europe u aprilu 2007.

 

Organi koju rukovode Udruženjem su:

- Skupština
- Upravni odbor
- Nadzorni odbor

Članovi organa rukovođenja Udruženja su roditelji-staratelji osoba sa autizmom.

Kontakt osoba: Mirko Gojić,  telefon: 064/3052-954

Pristupanjem Beogradskom udruženju za pomoć osobama sa autizmom postajete i član Republičkog Udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom. Godišnja članarina iznosi 400 din.

 

Rad Beogradskog Udruženja za pomoć osobama sa autizmom možete finansijski pomoći uplaćivanjem sredstava na tekući račun:

 

Dinarski: 205-96019-24
Devizni: 00-708-0002954.4
PIB: 103930734

Kontakt Podaci

Beogradsko udruženje za
pomoć osobama sa autizmom
------------------------------------
Adresa:
Gandijeva 56
11070 Novi Beograd

Predsednik Upravnog Odbora
Mirko Gojić
064/30 52 954

Potpredsednik Upravnog Odbora
Radunka Lazić
066/903 5398

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom
Tel. 011/22 80 747

Web:
www.autizambg.org.rs 

E-mail:
autizambg@gmail.com

Facebook stranica:
Autizam Beograd

Kontakt strana

------------------------------------