Doc Evidencioni karton za osobe sa autizmom

Doc Pristupnica

 

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom je dobrovoljna društveno-humanitarna i neprofitna organizacija, zasnovana na humanim principima koje okuplja, osobe sa autizmom, njihove roditelje-staraoce, članove njihovih porodica, stručnjake i sve druge građane koji žele da daju doprinos ostvarenju svih prava koje imaju osobe sa autizmom po međunarodnim konvencijama.

PDF Statut Beogradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom

 

Naša, kao i iskustva iz sveta nedvosmisleno govore da su roditelji osnovna pokretačka snaga u borbi za bolji život osoba sa autizmom.

 

Da bi bili efikasniji u borbi za ostvarivanje prava svoje dece, da bi njihov život učinili srećnim i dostojanstvenim, roditelji širom sveta organizovali su se u udruženja.

 

Uključivanjem u rad Udruženja roditeljima se pružaju mogućnosti:

- da razmene iskustva sa drugim roditeljima
- da realnije sagledaju budućnost svog deteta i porodice i da mogu da utiču na nju
- da budu upoznati sa pravima koje imaju osobe sa autizmom i načinima da se ta prava ostvare
- da lakše uključe dete u vrtić, školu ili instituciju socijalne zaštite
- da budu bolje informisani o novim saznanjima o autizmu (putem seminara, kongresa, literature)
- da učestvuju u osmišljavanju i sprovođenju različitih aktivnosti kojima se deci pruža mogućnost da razviju svoje sposobnosti, prošire interesovanja i saznanja i u što većoj meri uključe u društveni život (različite vrste radionica, sportske aktivnosti, koncerti, predstave...)

- da aktivnim učešćem u radu Udruženja doprinesu boljem radu svog deteta i porodice.

 

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom prihvata principe iznesene u Madridskoj deklaraciji i zalaže se za ostvarenje prava iz Povelje o pravima osoba sa autizmom Hag 1992 (word document). U skladu sa idejom samozastupanja, naš je stav da interese i prava osoba sa autizmom treba da štite i promovišu same osobe sa autizmom u meri u kojoj je to moguće, odnosno njihovi roditelji-staraoci kao njihovi prirodni i zakonski zastupnici.

 

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom je deo sistema Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, koje je postalo član međunarodne organizacije Autism Europe u aprilu 2007.

 

Organi koju rukovode Udruženjem su:

- Skupština
- Upravni odbor
- Nadzorni odbor

Članovi organa rukovođenja Udruženja su roditelji-staratelji osoba sa autizmom.

Kontakt osoba: Mirko Gojić,  telefon: 064/3052-954

Pristupanjem Beogradskom udruženju za pomoć osobama sa autizmom postajete i član Saveza udruženja Srbija za pomoć osobama sa autizom. Od 01.01.2023.g. godišnja članarina iznosi 700 din.

 

Rad Beogradskog Udruženja za pomoć osobama sa autizmom možete finansijski pomoći uplaćivanjem sredstava na tekući račun:

 

Dinarski: 205-96019-24
Devizni: 00-708-0002954.4
PIB: 103930734

Kontakt Podaci

Beogradsko udruženje za
pomoć osobama sa autizmom
------------------------------------
Adresa:
Gandijeva 56
11070 Novi Beograd

Predsednik Upravnog Odbora
Mirko Gojić
064/30 52 954

Potpredsednik Upravnog Odbora
Srboljub Ranković
061/256 2816

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom
Tel. 011/22 80 747

Web:
www.autizambg.org.rs 

E-mail:
autizambg@gmail.com

Facebook stranica:
Autizam Beograd

Kontakt strana

------------------------------------